Αναγνωριση πλασματικων ετων για συνταξη στο δημοσιο

Νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί για τους εκπαιδευτικούς με την αύξηση των ηλικιακών ορίων, αποτυπωθεί στις διατάξεις στους πίνακες 1 2 Νόμου 4336/2015
bxwctbm.co