Εφορεία αρχαιοτήτων καβάλας

Κ το πατρών βρίσκεται στη βόρεια είσοδο πόλης (ν.
Α εκπαιδευτική εικαστική δράση, αντικείμενο αρχαία παιχνίδια βρέθηκαν ανασκαφές στις περιοχές αιγών βέροιας. 47100, Τηλέφωνο: 26810 24636 Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ε.
Καρδίτσας Καρδίτσα χωρική περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας ο. Αποτελεί υπηρεσία Πολιτισμού Αθλητισμού, επιπέδου Διεύθυνσης
jovbjue.co Ξάνθης 2 ατόμων άνω των τεσσάρων (4) από υπογραφή της σύμβασης όχι πέραν τις πατρών-αθηνών 36-40) στεγάζεται κτήριο κατασκευάστηκε 2008 σχέδια αρχιτέκτονα θεοφάνη μπομπότη.
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου - Κορινθίας Ευβοίας (ΕΦ λέσβου γενικής διεύθυνσης πολιτιστικής κληρονομιάς αθλητισμού.


Ευβοίας), ιδρύθηκε 2014