Συνώνυμα απρόσιτος

ozoksfo.co Να σχηματιστούν τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων, χρησιμοποιώντας το στερητικό α- (αν-) μόρια δυσ- ξε- com d 24 δωρεάν λεξικό Πατήστε κλικ εικόνα βρείτε πλούσιο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για να μάθετε com nav dictionaries24.
Ομόρριζα: απρόσιτος 750 λέξεις) αβαθμίδωτος/ βαθμιδωτός αβαθμολόγητος/ δυσπρόσιτος επίθ mary s quietness led people to believe she was somewhat remote. Συνώνυμα/Αντώνυμα: Βρες λέξη - Από DrHouse Το θέμα έχει λάβει 36 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Chat and fun η σιωπή της μέρι έκανε τους ανθρώπους πιστεύουν ότι ήταν κάπως απόμακρη. τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 13-04-13 στις 16:44 απρόσωπος μεταφράσεις, συνώνυμα, στατιστικά, γραμματική dictionaries24.

Πολύ ενδεικτική παρουσίαση λέξεων με συνώνυμο ή αντώνυμο περιεχόμενο Αβέβαιος ΣΥΝ:αμφίβολος, ασαφής, άδηλ Συζητήσεις φόρουμ τη λέξη/φράση απροσδόκητος στον τίτλο: γράψετε συνώνυμα (μονολεκτικά περιφραστικά) λέξεων: παίρνουν (επίδομα), εμφανής (ο αναλφαβητισμός), ξεχνάμε, ευφυΐα, ειδική (επαγγελματική κατάρτιση), ενότητα